Arteo Arteo

RODO

Informacja o posiadaniu i przechowywaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) informujemy, że:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Arteo Sp. z o.o Design sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Palisadowa 20/22 dalej: „administrator” lub „Arteo”)
  • dane kontaktowe administratora: ul. Palisadowa 20/22; 01-940 Warszawa, telefon 22 751 47 09; mail: rodo@arteo.pl
  • podsatwą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO czyli w celu realizacji umowy/współpracy oraz w celu nawiazania współpracy (lit. b) w ramach prawnie uzasadnionego interesu (lit. f),
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji współpracy. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy
  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Informujemy, że Arteo przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, NIP, REGON, numer rachunku bankowego i dane rejestrowe jeśli podano w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, wystawienia faktury i spełnienia obowiązków prawno-podatkowych tj. przechowywanie dokumentacji księgowej.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres współpracy oraz po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 3 lata oraz w odniesieniu do prawno-podatkowych obowiązków przez okres 6 lat.

 

Dane mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Arteo w celu realizacji Państwa zamówień.

 

Oświadczamy, że decyzje dotyczące realizacji celu dla którego dane są przetwarzane nie będę podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Podkreślamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

 

Z poważaniem

Zarząd Arteo

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Project :

  • Share Project :